Meny

Om oss

Våra ledamöter

Styrelse

Nämnder

Program

Nyhetsarkiv

Tidningar

Möten

Kontakt

Om hemsidan

Zonas blogg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmötesuttalande:
Vi arbetar för en kommunal planering som inte försämrar boendevillkoren för redan bofasta kommuninvånare.

Vägar och exploateringar skall ske med så lite störningar som möjligt för boendemiljön. Grönområden och parker skall bevaras utan framtida exploateringskrav.


Vi vill att Alvesta, Moheda och Vislanda tätorter skall bibehålla den småskaliga karaktär de har idag och som attraherar barnfamiljer och småstadsbor.


Vi arbetar för en skola som ser till elevernas behov. Att göra allt större skolenheter förbättrar inte möjligheterna för eleverna. Vi vill att skolans högstadium i Alvesta tätort skall fortsatt vara separerat från mellan och lågstadium.

Vi arbetar för en fortsatt tillgänglighet till skog, stränder och sjöar både i närområdet och i hela kommunen.


En äldreomsorg som fungerar för våra pensionärer, där omsorgen om individen har högsta prioritet.


Vi arbetar för en kommun där skattebetalarens medel vägs på guldvåg och där kommunens organisation är effektiv och bemannad på ett optimalt sätt.


Vi ser infrastruktur för vägar och järnvägar som viktiga frågor för kommunens långsiktiga planering och att dessa planer löper över mer än en mandatperiod.


Vi har lagt ned mycket hårt arbete med innevarande översiktsplan för Alvesta, dock utan att se att kommunen tagit till sig några idéer utanför den egna inre kretsen.


Vi går till val med viktiga frågor inom boende, äldreomsorg, utbildning, integration, infrastruktur och naturmiljön.
Våra infrastrukturförslag ger hållbara lösningar för samhälle och miljö.

 

===========================================

Medlem uppmärksammad.

En av våra medlemmar har blivit uppmärksammad i vår vänort Turnov i Tjeckien.

Se filmklipp här.

============================================

Renhållningsbolagets logotyp

Vår hållning i frågan. Läs här.

============================================

 

Grönytestrukturen

Alvesta Alternativets miljöarbete kan ses i vårt remissyttrande

Läs hela yttrandet här

************************************

Översiktsplanen

Remissyttrande från Alvesta Alternativet

Läs hela yttrandet här

*************************************

Nytt bostadsprogram

antaget av Alvesta Alternativet vid årsmötet 2017.

Läs programet här

**************************

Pressmeddelande

Angående västra Rönnedal

Läs här

**************************

Svar på Tomas Hedevik (s)

Läs här

---------------------------------------------------------------------------

Översiktsplanen över Alvesta!

Här kan ni läsa om vårt gemensamma förslag från Alvesta Alternativet,

Vänstern, KD och Liberalerna som vi tagit fram som synpunkter på

tjänstemannaförslaget.

Läs här.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Kommunen arbetar vidare på sin lösning av förbifart 126

trots att översiktsplanen ännu ej antagits och redan

stöter på patrull.

Läs mer här.

................................................................................

Bakslag för kommunledningen hos revisionen.

Här kan ni läsa granskningsrapporten.

Revisionens utlåtande hittar ni här.

 

Hemlig handling tillgänglig.

Se den här!

Här hittar ni våra kommentarer till de olika påståenderna.

Klicka här!